CV Pr. Paroh Anatolii Scurtu

Nume / Prenume Scurtu Anatolii
Tel: 0787.822.831
E-mail(uri) anatoliiscurtu@yahoo.com
Data naşterii 02/02/1975
 Sex  Bărbătesc
Loc de muncă vizat / Domeniu ocupaţional Preot paroh – Biserica Sf. Ioan Piaţă, Protoieria IIICapitală, Arhiepiscopia Bucureştilor
Experienţa profesională
Perioada 01/03/1999 – 31/08/1999
Funcţia sau postul ocupat profesor suplinitor la catedra de religie a scolii nr.32
Activităţi si responsabilităţi principale norma intreaga clasele 1-8
Numele şi adresa angajatorului ISMB Scoala nr.32Sportului nr 24, Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate profesor de religie
Perioada 22/04/2000 – 07/05/2000
Funcţia sau postul ocupat Diacon
Activităţi si responsabilităţi principale hirotonit pe seama Institutului Natonal de Expertiza si Recuperarea Capacitatii de Munca Bucuresti
Numele şi adresa angajatorului Ministerul MunciiRomulus si Remulus nr 54, Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Pastoratie.
Perioada 07/05/2000 – 04/02/2003
Funcţia sau postul ocupat preot de caritate
Activităţi si responsabilităţi principale asistenta religioasa in spitale
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Institutul National de Expertizasi Recuperare a Capacitatii de Munca BucurestiRomulus si Remulus nr.54, Bucuresti (Romanaia)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate asistenta religioasa si de caritate
Perioada 15/09/2000 – 31/03/2001
Funcţia sau postul ocupat profesor suplinitor la catedra de religie
Activităţi si responsabilităţi principale profesor de religie la clasele 9-12 (norma intreaga)
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educatiei si Cercetarii, Liceul Teoretic „Victor Babes”Fundeni nr.254, Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate profesor de religie
Perioada 15/02/2002 – 04/02/2003
Funcţia sau postul ocupat preot de caritate
Activităţi si responsabilităţi principale preot de caritate angajat cu jumatate de norma
Numele şi adresa angajatorului Institutul Oncologic Bucuresti „Prof. Dr. Al. TrestioreanuSoseaua Fundeni nr.252, Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate preot de caritate
Perioada 04/02/2003 – 30.11.2009
Funcţia sau postul ocupat preot de caritate
Activităţi si responsabilităţi principale asistenta religioasa si caritabila, angajat cu norma intreaga
Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sanatatii, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trstioreanu” BucurestiSoseaua Fundeni nr.252, Bucuresti (Romania)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate preot de caritate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
pe perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
01.12.2009-31.03.2010
preot II
angajat cu norma intreaga
Arhiepiscopia Bucureştilor, Protoieria III Capitală, Parohia Sf. Ioan Piaţă B-dul I.C.Brătianu nr.39, sector 3,Bucureşti.
preot II

01.04.2010 – prezent
Preot paroh
Activitate adminitrativ–contabilă,

Arhiepiscopia Bucureştilor, Protoieria III Capitală, Parohia Sf. Ioan Piaţă B-dul I.C.Brătianu nr.39, sector 3,Bucureşti.
Preot paroh

Educaţie şi formare
Perioada 01/09/1982 – 20/07/1992
Calificarea/diploma obţinută atestat (diploma de bacalaureat) de absolvire a Scolii Medii Generale de 11 clase
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite scoala absolvita in Rep. Moldova dupa sistemul sovietic da invatamant,echivalenta absolvirii unui liceu
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Scoala Generala 11 clase „MIhai Eminiescu”Strada Veche nr. 43, CAHUL (Republica Moldova)
Perioada 01/10/1992 – 20/07/1996
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Licenta
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Teologie Pastorala
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea Bucuresti (Facultatea de Teologie Ortodoxa)Sfanta Ecaterina, Bucuresti (Romania)
Perioada 01/10/1997 – 23/03/2005
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Doctor in Ştiinte (Tologie)
Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite Teologie Fundamentala şi Dogmatica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare Universitatea de Stat Bucuresti (Facultatea de Teologie Ortodoxa)Sfanta Ecaterina, Bucuresti (Romania)
Limba maternă Româna

Între anii 2009 – 2011, sub conducerea Pc. Pr. Paroh Anatolii Scurtu, la locașul bisericii au fost efectuate următoarele lucrări:
– a fost curățată de gunoaie, igienizată și amenajat un mic parculet cu bancute, flori, gazon in curtea interioară a bisericii, cu ajutorul ADP Sector 3;
– a fost montat un sistem de alarma modern cu senzori de miscare, si un sistem de supraveghere video in biserica si curtea acesteia.
– au fost inlocuite stranele vichi uzate cu strane noi in numar de 51 strane sculptate in lemn stejar.
– au fost inlocuite cabinele de wc ecotoilet cu doua grupuri de wc cu apa curenta.
– a fost finalizată inventarierea tuturor bunurilor mobile și imobile  ale bisericii;
– a fost înlocuită instalația veche de căldură și caloriferele de fontă cu instalație pe bază de țeavă de cupru și calorifere noi, din oțel;
– a fost lambrisat, în întregime, Sfântul Altar cu lambriu de lemn de stejar sculptat;
– a fost mutat pangarul bisericii din pronaos în pridvorul închis, sub turnul clopotniță;
– a fost desfiintat chioscul pangar de la intrarea in curtea din fata a bisericii;
– a fost construit un nou lumânărar, modern, si au fost desființate hotele inestetice din pridvorul deschis(exonartex);
– au fost confecționate și montate dulapuri noi în Sfântul Altar și cafas, refăcându-se și lambriul cafasului;
– a fost finalizată restaurarea picturii interioare a locașului de cult.
– au fost completate dosarele, pentru terenurile expropriate în mod abuziv de regimul communist, depuse la Comisia Specială de Retrocedare pentru care s-au obţinut măsuri compensatoriii .
– a fost mochetat sf. altar si locaşul cu traverse grana
– a fost incepute lucrarile de restaurare a mobilierului sculptat din lemn (catapeteasma, amvonul, jiltul arhieresc si tetrapodul.
– a fost înlocuit corul vechi cu un cor nou format din profesionisti.
– a fost împodobit locaşul cu icoane, trei rânduri de veşminte brodate de culori diferite pentru preoţi, diacon şi ipodiaconi, acoperăminte noi pentru sf. altar (sf. masă dvera…)
– a fost restaurat exonartexul (pridvorul) cu colonade de la intrarea în biserică.
– au fost înlocuite uşile degradate ce duc spre cafasul şi subsolul bisericii cu uşi nou din aluminiu, totodată a fost igienizată scara ce duce la cafas şi arhiva bisericii.

lucrari de reparatie
Începând din toamna anului 2012 s-a deschis şantierul de lucru pentru restaurarea mobilierului sculptat în lemn: tâmpla (catapeteasma), amvonul, tronul arhieresc, şi un tetrapod, toate fiind obiecte de patrimoniu datând din secolul XVIII. Aceste piese de patrimoniu sunt unicat în Bucureşti şi chiar şi în ţară modele asemănătoare regăsindu-se la catedrala din Blaj, şi biserica din Rucăr. Mobilierul a suferit pe parcursul secolelor mai multe intervenţii de restaurare, de fiecare dată fiind repoleită cu foiţă de aur. Restaurarea de acum presupune curăţarea tuturor intervenţiilor (foiţelor de aur) până la prima foiţă aplicată după sculptarea mobilierului.