Istoric (RO/EN/FR/GR/D/RU)

IAN_2010

Fațadă

Scurt Istoric (History, Historique, Ιστορία, Geschichtlicher, Исторические данные)

Pe vechea stradă Şerban Vodă, în apropiere de Podul Beilicului de peste rîul Dâmboviţa, se află încă din anul 1774 o ghirlandă de biserici. Una dintre acestea se numeşte Sfântul Ioan Piaţă.

Datorită aspectului său modest, această biserică nu pare să facă parte din bisericile construite în timpul domnitorului Brâncoveanu: Sfântul Gheorghe, Colţea şi Curtea Veche.

Construită de breslaşii cojocari şi boiangii, biserica a fost restaurată în anul 1818, iar acest act a fost sculptat în piatră, pentru ca generaţiile viitoare să cunoască numele vechilor şi noilor ctitori, începând cu Ioanichie Ieromonahul şi terminând cu Zamfira.

În anul 1847 acest sfânt lăcaş a fost supus unor lucrări de restaurare, suportate de breslaşii boiangii. Lucrările au fost realizate sub conducerea lui Iordache, epitrop la această sf. biserică, în timpul preaînălţatului domn prinţul Gheorghe Bibescu şi a Preasfinţitului Arhiepiscop D. D. Neofit, care au făcut apel la credincioşi pentru donaţii, iar numele acestora au fost gravate şi aşezate la intrarea în biserică.

Reparată şi împodobită în mai multe rânduri, a fost restaurată din temelie în secolul XX în timpul patriarhilor Miron Cristea şi Nicodim Munteanu între anii 1930 – 1940, iar pictura a fost reînnoită de Iosif Keber.

Între anii 1965-1966, în timpul patriarhului Iustinian, cu sprijinul credincioşilor care frecventau acest sfânt lăcaş, biserica a fost din nou restaurată, a fost introdusă lumina electrică şi încălzirea centrală.

În 1968 s-au executat 5 vitralii la ferestrele de pe faţa sudică (pictor Traian Pârvu).

În 1970 a fost spălată pictura de către Olga Greceanu, a fost realizat pe frontispiciu mozaicul „Botezul Domnului”, iar în 1971 s-au realizat în pridvor mozaicurile Sf. Ap. Petru şi Pavel de către pictorul Iosif Wass, încadrate cu o ramă executată de sculptorul Francisc Heteni.

La 30 mai 1986 s-a efectuat translaţia (click pentru poză) pe o distanţă de 23 m, sub un unghi de 37°, pe o cale în pantă de 2,8°, soluţie proiectată şi executată de echipa condusă de ing. Eugen Iordăchescu.

Evenimentele din 1965 şi până în 2006 au fost realizate în timpul Pr. Paroh Paul Munteanu.

Între anii 2007 – 2010, sub conducerea Pc. Pr. Paroh Bădiță Mihail Bârnea, la locașul bisericii au fost efectuate următoarele lucrări:
– a fost pusă în funcțiune o staţie de sonorizare modernă, complet echipată,
– a fost refăcută instalaţia de gaze şi s-a pus în funcţiune o centrală murală proprie pentru încălzit,
– a fost refăcută total şi s-a extins instalaţia electrică (conductori de cupru, circuite, tablouri şi panouri noi),
– a fost împodobit locașul de cult cu icoane pictate (pe stâlpii interiori), obiecte de mobilier, covoare, traverse, acoperăminte, aplice unicat în Bucureşti, 4 rânduri de veşminte brodate şi alte multe obiecte de cult din Grecia,
– a fost înlocuită tâmplăria uzată şi cea inestetică cu geamuri din pvc culoare stejar cu geam termopan,
– au fost recondiţionate, curăţate, argintate şi aurite policandrele, candelele şi alte obiecte de cult,
– a început acţiunea în instanţă pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra bisericii şi a terenului înconjurător, amplasament pe care biserica se află după translatarea din 1986,
– a fost reamenajat proscomidiarul (dulăpioare cu uşi sculptate, blat de granit şi lavoar din granit masiv),
– a fost montat parchet laminat în Sf. Altar şi s-a început lambrierea cu scene sculptate a pereţilor Sf. Altar,
– a fost amenajat un spaţiu nou pentru bibliotecă şi s-a îmbogăţit fondul de carte,
– a fost executat pavajul de la intrarea în biserică şi s-a montat un chioşc de termopan pentru extinderea pangarului,
– a fost întocmit şi s-au aprobat proiectele şi devizele pentru recondiţionarea catapetesmei şi spălarea picturii,
– au fost montate schelele necesare şi s-a început recondiţionarea picturii în partea dreaptă a naosului,
– au fost aduse, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părticele din Moaştele Sf. Mucenici şi Doctori fără de arginţi Epictet şi Astion într-o mică raclă de nuc sculptată în Cipru de Pc. Diac. Nicu Busuioc,
– a fost înlocuit vechiul gard din faţa bisericii cu panouri din fier forjat antichizat care au şi bustul Sf. Ioan Botezătorul.

Din 2010 până în prezent, sub conducerea Pc. Pr. Paroh Anatolii Scurtu, la locașul bisericii au fost efectuate următoarele lucrări:

– a fost curățată de gunoaie, igienizată și amenajată curtea interioară a bisericii, cu ajutorul ADP Sector 3;

– a fost finalizată inventarierea tuturor bunurilor mobile și imobile  ale bisericii;

– a fost înlocuită instalația veche de căldură și caloriferele de fontă cu instalație pe bază de țeavă de cupru și calorifere noi, de oțel;

– a fost lambrisat, în întregime, Sfântul Altar cu lambriu de lemn de stejar, sculptat;

– a fost mutat pangarul bisericii din pronaos în pridvorul închis, sub turnul clopotniță;

– a fost amenajat un nou lumânărar, modern, și au fost desființate hotele inestetice din pridvorul deschis;

– au fost confecționate și montate dulapuri noi în Sfântul Altar și cafas, refăcându-se și lambriul cafasului;

– a fost finalizată (în proporție de 95%) restaurarea picturii interioare a locașului de cult.