CV Pr. Bădiță Mihai Bîrnea

Curriculum Vitae

Nume şi prenume Bîrnea I. Bădiţă (Mihail prin hirotonie)
Funcţie şi  

loc de muncă

Preot slujitor II
 

Parohia Sf. Ioan Piaţă, Protoieria III Capitala – Bucureşti

Adresă Str. Luminişului, nr. 27, sector 4, Bucureşti, c. p. 040701
Telefon 0722.47.66.57
E-mail baditabirnea@yahoo.com
Data şi  

locul naşterii

28.03.1968 

Drobeta Turnu Severin – Mehedinţi

Stare civilă Căsătorit
Copii 2 băieţi – 1997 şi 2005
Naţionalitate română
EDUCAŢIE ŞI STUDII 1990 – 1994 Facultatea de Teologie Ortodoxă Bucureşti – secţia pastorală. Licenţiat 

1985 – 1990 Seminarul Teologic Craiova

1974 – 1985 – ciclurile primar, gimnazial şi 3 ani de liceu.

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ, ACTIVITATE

ŞI REALIZĂRI MAI IMPORTANTE

În învăţământ: 

1995 – 1999 – profesor de religie la Şcolile generale nr. 187 şi 190 din sector 4 Bucureşti după ce în timpul Facultăţii am predat la Liceul german Fr. Schiller şi la Liceul Central – Zoe Kosmodemianskaia.

1992 – 1995 – pedagog/supraveghetor de noapte la Centrul Şcolar nr. 1 (nevăzători) din Bucureşti.

Numeroase ore deschise la şcoală şi în biserică, pelerinaje, participări la hramuri, tabere religioase etc.

La Centrul Eparhial:

26.11.1995 – 01.01.2002 – Diacon Catedrala Patriarhală, calitate în care am participat la numeroase liturghii arhiereşti, sfinţiri de biserici, hirotoniri, hirotesiri, instalări de noi arhierei, am însoţit în ţară delegaţii bisericeşti româneşti şi străine.

1997 – 2004 – gestionar al Pangarului Catedralei Patriarhale – organizarea activităţilor de aprovizionare şi desfacere lumânări, colportaj şi obiecte de cult la Catedrală, hramuri şi evenimente.

Din 1995 referent la Arhiepiscopia Bucureştilor cu sarcina de secretar economic iar din noiembrie 1999 până în aprilie 2009 inspector de protocol.

Ca referent şi mai apoi inspector: participarea la diferite comisii de anchetă şi cercetare, membru în numeroase comisii de inventariere bunuri din patrimoniul Centrului Patriarhal şi Eparhial, numeroase deplasări în ţară şi străinătate (Bulgaria şi Grecia) cu misiuni importante (studiu, contracte economice, achiziţii, transporturi importante etc.).

Donaţii importante în bani, materiale de construcţii, aparatură tehnică şi electrocasnică, mobilier şi alte bunuri la Centrul Eparhial, Palat, M-rea Sfinţilor Români şi mai ales la biserica unde slujesc.

La parohie:

01.01.2002 – 10.04.2005 – diacon la Parohia Sf. Ioan Piaţă prin cumul de funcţii şi transfer de la Catedrala Patriarhală.

Din 10.04.2005 numit preot iar între 01.12.2006 şi aprilie 2010 paroh la Biserica Sf. Ioan Piaţă.

Începând cu anul 2007 biserica a intrat într-un amplu proces de transformare, proces început cu evacuarea cu riscuri şi consecinţe grave a celor 6 buticuri din faţa şi laterala bisericii unde se vindeau/depozitau papuci, băuturi, colportaj bisericesc dar şi CD-uri piratate şi chiar droguri.

În perioada cât am deţinut oficiul parohial la locașul bisericii au fost efectuate diferite lucrări:
– a fost pusă în funcțiune o staţie de sonorizare modernă, complet echipată,
– a fost refăcută instalaţia de gaze şi s-a pus în funcţiune o centrală murală proprie pentru încălzit,
– a fost refăcută total şi s-a extins instalaţia electrică (conductori de cupru, circuite, tablouri şi panouri noi),
– a fost împodobit locașul de cult cu icoane pictate (pe stâlpii interiori), obiecte de mobilier, covoare, traverse, acoperăminte, aplice unicat în Bucureşti, 4 rânduri de veşminte brodate şi alte multe obiecte de cult din Grecia,
– a fost înlocuită tâmplăria uzată şi cea inestetică cu geamuri din pvc culoare stejar cu geam termopan,
– au fost recondiţionate, curăţate, argintate şi aurite policandrele, candelele şi alte obiecte de cult,
– a început acţiunea în instanţă pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra bisericii şi a terenului înconjurător, amplasament pe care biserica se află după translatarea din 1986,
– a fost reamenajat proscomidiarul (dulăpioare cu uşi sculptate, blat de granit şi lavoar din granit masiv),
– a fost montat parchet laminat în Sf. Altar şi s-a început lambrierea cu sculpturi a pereţilor Sf. Altar,
– a fost amenajat un spaţiu nou pentru bibliotecă şi s-a îmbogăţit fondul de carte,
– a fost executat pavajul de la intrarea în biserică şi s-a montat un chioşc de termopan pentru extinderea pangarului,
– a fost întocmit şi s-au aprobat proiectele şi devizele pentru recondiţionarea catapetesmei şi spălarea picturii,
– au fost montae schelele necesare şi s-a început recondiţionarea picturii în partea dreaptă a naosului,
– au fost aduse, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părticele din Moaştele Sf. Mucenici şi Doctori fără de arginţi Epictet şi Astion într-o mică raclă de nuc sculptată în Cipru de Pc. Diac. Nicu Busuioc,
– a fost înlocuit vechiul gard din faţa bisericii cu panouri din fier forjat care au şi chipul Sf. Ioan Botezătorul.

Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Engleză  : citit, scris, vorbit – bine 

Franceză: citit, scris, vorbit – bine

Greacă : citit, scris, vorbit – satisfăcător

Aptitudini şi competenţe organizatorice Rezultatele la Centrul Eparhial şi la parohie vorbesc singure.
Aptitudini şi competenţe tehnice Utilizator IT & C şi al mai multor echipamente, maşini unelte, dispozitive etc.
Hobby-uri IT & C  şi  şahul.