Lucrări de reparație

Începând cu anul 2009, biserica se află într-un amplu proces de renovare, reparare și înfrumusețare.
În prezent se desfășoară lucrări de curățare a picturii (afectată de poluare și fumul lumânărilor ce se aprindeau în sfântul lăcaș).
Se intenționează, de asemenea, începerea lucrărilor de restaurare a iconostasului care datează din secolul al XVII-lea, unic în București.
Donațiile se primesc direct în contul: 70RNC0672005646050001 deschis la BCR, sucursala Unirea.
De asemenea, se pot face donații direct în biserică (există chiar la intrare în sfântul lăcaș o cutie cu această destinație) sau la preotul care este de rând în ziua respectivă (pe bază de chitanță).
Numele donatorilor vor fi pomenite la altarul bisericii noastre.