Sponsorizari

Iubiţi credincioşi,
Întrucât traversăm o perioadă dificilă pentru biserica noastră care se află în amplu proces de restaurare, apelăm la cei care ne pot sprijini în lucrările necesare pentru a fi alături de nou în vederea redării chipului de altădată a acestui sf. locaş.
Biserica mai are nevoie de lucrări ample şi urgente la fundaţia, faţada şi acoperiş. Pe latura de nord a bisericii au apărut câteva fisuri ample. Pentru a cerceta cauza apariţiei lor s-a comandat un studiu geofizic şi geoelectric. În urma studiului s-au descoperit mai multe fisuri apărute în subsolul bisericii atât la zidurile fundaţiei cât şi la radierul acesteia. Studiul a arătat faptul că cea mai mare parte a bisericii, după translatarea din 1989 se află pe un teren mlăştinos drept pentru care biserica se afundă şi astfel au apărut fisurile în pereţi.

Vă rugăm, în numele familiilor de enoriaşi ai parohiei, de a sponsoriza, după a dumneavoastră bunăvoinţă, finalizarea restaurării picturii şi restaurarea catapetesmei bisericii.

Pentru aceasta, reânnoim rugămintea de a fi ajutaţi prin bancă sau direct la preoţii din parohie, care vor elibera chitanţă pentru donaţiile primite.  Contul deschis la BCR‚ Agenţia Unirea Center,  cu nr. RO70RNCB0672005646050001 pentru PAROHIA SF. IOAN PIAŢĂ , cod fiscal  13014784.

Dumnezeu să vă ajute!

Pr. Paroh Anatolii Scurtu

     Dacă doriţi, vă rugăm să donaţi cei 2% din impozitul anual pentru Parohia noastră descărcând, completând şi depunând formularul de mai jos.

     Formularul îl veţi putea găsi şi la biserică.

Instructiunile de completare ale declaratiei 230