Icoane

În biserica Sfântul Ioan Piață se păstrează mai multe icoane de patrimoniu. În cele ce urmează vă vom prezenta câteva dintre ele:

1. Icoana Sfântului Ioan Botezătorul din biserică, ferecătură din argint aurit, lucrată manual, nedatată, scris românesc cu caractere chirilice (ferecătura are ilustrate în partea de jos scena nașterii sfântului, precum și cea a tăierii capului):

Icoana din biserică

Icoana din biserică

2. Icoana Sfântului Ioan Botezătorul din catapeteasmă, ferecătură din argint, lucrată manual (sfântul este prezentat cu aripi de înger, având în mână o cruce, iar la picioare o buturugă cu un topor pe ea):

Sfântul Ioan din Catapeteasmă

Sfântul Ioan din Catapeteasmă